Over 505

505 - Concerten voor menselijkheid (lees: 'vijf nul vijf') is een initiatief van een grote groep geëngageerde burgers, gesteund door artiesten, de cultuur- en eventsector, het middenveld, organisaties en bedrijven. En allemaal willen we één ding: leven in een menselijke samenleving. Vol enthousiasme en op vrijwillige basis bundelen we onze krachten. We zijn met velen om een duidelijk statement te maken.

Luister op de 505 - Concerten een hele dag naar de beste muziek en interessante sprekers. En dat helemaal gratis. 505 - Concerten dat zijn mensen die van zich laten horen. Mensen die zich engageren voor een betere wereld. En zich willen uitspreken vóór menselijkheid en solidariteit. 

Maar vooral: 505 - Concerten, dat ben jij. Maar ook jouw vrienden, klasgenoten, collega’s en familie. Of menselijkheid voor jou betekent het stoppen van de oorlog in Gaza, minder armoede of je tegen racisme uitspreken; 505 concerten is voor iedereen die opkomt voor een menselijke samenleving.

Wij laten ons horen. Omdat het kan. Omdat het nodig is.

Omdat we onze menselijkheid nooit loslaten.

Tot zondag 5 mei, op het Sint-Jansplein in Antwerpen!

Steun 505 - Concerten, geef een bijdrage

De 505 - Concerten voor menselijkheid zijn een grootschalig muziekevenement dat een duidelijke oproep wil zijn voor meer menselijkheid in onze samenleving. De concerten zijn volledig gratis en worden georganiseerd door de kosteloze inzet van vele vrijwilligers, professionals en artiesten.

We vragen een vrije bijdrage om de productiekosten van het evenement te dragen. Eventuele winsten worden geschonken aan het goede doel.

Doneer een Vrije bijdrage

Veelgestelde vragen

Welke organisaties en partners zijn betrokken bij - 505 Concerten voor menselijkheid?

505 - Concerten voor menselijkheid is een burgerinitiatief, gesteund door artiesten, middenveldorganisaties, de cultuursector en bedrijven. Door hun tijd, kennis, netwerk en middelen te bundelen, maken ze 505 - Concerten allemaal samen waar. Het enthousiasme en de dynamiek is enorm groot en maakt duidelijk dat de boodschap én het opzet een snaar raakt bij velen en aanzet tot positieve actie.

Wat is de relatie tussen 11.11.11 en 505 - Concerten voor menselijkheid?

Els Hertogen is een van de drijvende burgers achter het initiatief. Als mama van drie, wil ze dat haar kinderen opgroeien in een menselijke samenleving. Ze is ook haar hele leven al bezig met vrijwilligerswerk en komt als directeur van 11.11.11 op voor internationale solidariteit.

11.11.11 ondersteunt 505 om de concerten samen met tientallen andere mensen en organisaties waar te maken.

Is dit een anti-beweging?

Neen, 505 - Concerten is vóór menselijkheid. We brengen mensen, organisaties en ondernemingen samen om te tonen dat we met velen zijn die willen leven in een menselijke samenleving. Want ook vandaag nog worden er te veel rechten van mensen geschonden, ondanks het feit dat wij pas 75 jaar Universele Verklaring van de Rechten van de Mens vierden. We willen een toekomstgericht en positief signaal geven: allemaal samen kunnen wij een menselijke samenleving vormgeven. Het draagvlak hiervoor is enorm!

Zijn de 505 - Concerten een politiek evenement? Zit hier een politieke partij of agenda achter?

We willen, los van partijpolitiek, klaar en duidelijk het signaal geven dat wij willen leven in een wereld waarin iedereen telt, waarin iedere mens een eerlijke kans krijgt op een waardig bestaan: in een samenleving die eerst en vooral menselijk is.

De 505 - Concerten voor menselijkheid spreken zich niet uit over partijpolitiek, zijn niet anti-politiek, en politici krijgen geen forum of zichtbaarheid (noch positief of negatief). Maar de boodschap is wel maatschappelijk relevant. Wij roepen iedereen, politici en burgers, op om nooit te vergeten wat dé basis is van samenleven: zich kunnen inleven in een ander. Een samenleving maak je nu eenmaal samen.

Wat gebeurt er met eventuele opbrengsten?

De 505 - Concerten voor Menselijkheid zijn gratis. Een hele groep geëngageerde burgers en organisaties (van podiumbouwers tot vormgevers) zetten zich vrijwillig in om er voor jou een fantastische dag van te maken. Maar omdat een groot evenement als dit veel kosten met zich meebrengt, kan je via onze website of op het evenement zelf wel vrijwillig een bijdrage leveren. Deze steun is nodig om de 505 - Concerten te laten plaatsvinden en de productiekosten te dekken.

Eventuele meeropbrengsten van 505 worden gedoneerd aan een goed doel dat opkomt voor een menselijke samenleving. De concrete keuze hiervoor wordt gemaakt op basis van het uiteindelijke bedrag en in overleg met erkende en professionele organisaties. We zullen hierover transparant communiceren. Samen maken we het verschil!

Waar gaat 505 - Concerten voor menselijkheid door?

505 - Concerten voor menselijkheid vindt plaats op zondag 5 mei 2024 op het Sint-Jansplein in Antwerpen. Geniet van 13u tot 21u van een fantastische line-up aan muzikanten en sprekers.