Zondag 5 mei

12U - 22U

Gratis

Concerten voor menselijkheid

Sint-Jansplein

Antwerpen

Jullie waren GE-WEL-DIG! Jullie kwamen massaal naar het Sint-Jansplein om een duidelijk statement te maken voor een menselijk beleid. Maar liefst 20.000 mensen tekenden present en nog eens 20.000 mensen volgden de livestream. Samen met 62 artiesten en 150 organisaties is ons signaal van hoop oorverdovend.  Het was een onvergetelijke dag die nog lang zal blijven nazinderen. En dat is allemaal dankzij jullie!

Initiatief van geëngageerde burgers

Op zondag 5 mei 2024 organiseren we op het Sint-Jansplein in Antwerpen een groot muziekevenement: 505 - Concerten voor menselijkheid. Kom met je kinderen, je vrienden, je buren, je grootouders of alleen. En luister de hele dag naar een gevarieerd programma aan muziek en sprekers. Samen spreken we ons uit voor een menselijke en rechtvaardige samenleving. Tot dan!

ONTDEK MEER OVER DE INITIATIEFNEMERS

Steun 505 - Concerten, geef een bijdrage

De 505 - Concerten voor menselijkheid zijn een grootschalig muziekevenement dat een duidelijke oproep wil zijn voor meer menselijkheid in onze samenleving. De concerten zijn volledig gratis en worden georganiseerd door de kosteloze inzet van vele vrijwilligers, professionals en artiesten.

We vragen een vrije bijdrage om de productiekosten van het evenement te dragen. Eventuele winsten worden geschonken aan het goede doel.

Doneer een Vrije bijdrage

Artiesten

Ontdek de hele line-up van muzikanten en sprekers!

Bart Peeters

Bart Peeters

Bart Peeters

Bart Peeters

Icon - Elements Webflow Library - BRIX Templates
Icon - Elements Webflow Library - BRIX Templates

Ons manifest

505 - Concerten voor menselijkheid brengt mensen samen. Wij laten ons horen. Omdat het kan. Omdat het nodig is. Nooit laten wij onze menselijkheid los.

505 - Concerten, dat zijn allemaal mensen die opkomen voor een wereld waarin iedereen een eerlijke kans krijgt op een goed leven;

een wereld waarin we iedereen als mens zien, waarin we zorgen voor elkaar en onze planeet.

 We willen met z’n allen tonen dat wij nooit vergeten wat de kern van samen-leven is: zich inleven in een ander.

Soms lijkt het alsof we dit verleerd zijn. Maar niets is minder waar. We zijn met velen die geloven dat het beter kan. Menselijker, oprechter, rechtvaardiger, zorgzamer. 

Wij zijn met velen die willen opbouwen in plaats van afbreken. Wij zijn solidair met iedereen die onze aandacht nodig heeft, nu én in de toekomst, binnen en buiten ons kleine land. 

Wij laten ons horen. Omdat het kan. Omdat het nodig is. Omdat we onze menselijkheid nooit loslaten.
Ik steun 505
Elisabeth Van Lierop
geëngageerde burger, moeder van 3, psychologe, auteur
Een duurzaam klimaatbeleid, een staakt-het-vuren in Gaza, de genderkloof dichten, eerlijke productie van kleding en voeding, langetermijnoplossingen voor de crisis in de kinderopvang, humane procedures voor mensen op de vlucht, … Het lijkt alsof we niet konden kiezen waar we het hardst voor op de barricade willen staan. En dat klopt. Omdat we geloven dat we niet moeten kiezen. Want in essentie hangt alles samen.
Tijs Delbeke
geëngageerde burger, muzikant, vader van 3
Als muziek je kan doen nadenken over maatschappij en zelfs politiek, dan wil dat toch iets zeggen. Wanneer we er met 505 in slagen om een golf van engagement en hoop in gang te zetten, ben ik heel tevreden. Want de uitdagingen waar we collectief voor staan, zijn te groot om alleen aan te gaan.
Els Hertogen
geëngageerde burger, moeder van 3,
directeur 11.11.11
Ik bleef afgelopen maanden terugkomen op de vraag: welke soort wereld wil ik voor mijn drie dochters achterlaten? Telkens dook menselijkheid op als rode draad in de mogelijke antwoorden daarop. Ik geloof dat er talloze mensen zijn die willen tonen dat ze voor die fundamentele waarde zijn: de mens zien in de ander. Tienduizenden mensen gaan kunnen tonen dat ze positieve verandering willen - een hele massa die in beweging komt en verandering eist.