Ons manifest

505 - Concerten voor menselijkheid brengt mensen samen. Wij laten ons horen. Omdat het kan. Omdat het nodig is. Nooit laten wij onze menselijkheid los.

505 - Concerten, dat zijn allemaal mensen die opkomen voor een wereld waarin iedereen een eerlijke kans krijgt op een goed leven;

een wereld waarin we iedereen als mens zien, waarin we zorgen voor elkaar en onze planeet.

 We willen met z’n allen tonen dat wij nooit vergeten wat de kern van samen-leven is: zich inleven in een ander.

Soms lijkt het alsof we dit verleerd zijn. Maar niets is minder waar. We zijn met velen die geloven dat het beter kan. Menselijker, oprechter, rechtvaardiger, zorgzamer. 

Wij zijn met velen die willen opbouwen in plaats van afbreken. Wij zijn solidair met iedereen die onze aandacht nodig heeft, nu én in de toekomst, binnen en buiten ons kleine land. 

Wij laten ons horen. Omdat het kan. Omdat het nodig is. Omdat we onze menselijkheid nooit loslaten.
Ik steun 505